No man's land

Pitanja u nesanici

Jedina — Autor forbidden | 06 Apr, 2011 @ 10:44

Da l' je greh kad nad grehom bdim,
da l' je ljubav kad srce ne vri.

Da l' je osmeh ako osmeh skrivam,
da l' je strast ako te ne snivam.

Da l' je tuga ako me ne slama,
da l' je čežnja ako nisi sama.

Da li duga samo boje broji,
da l' sam čovek ako se ne bojim.