No man's land

Novi dan

Jedina — Autor forbidden | 12 Apr, 2012 @ 10:41

Umoran je petak.
Umoran od pogleda, prekora i nadanja.
Umoran od pohvala.
Umoran od nas.

Plaši me taj sat koji u nama kuca.
Plaši me svaki mali početak i kraj,
ponedeljak i petak.

Već dugo sanjam jedan trenutak.
Trenutak u kome staje sve,
i nastaje apsolutna tišina i mrak.

Prestaju besana pitanja,
prestaju nadanja i kajanja,
prestaje juče, sutra i sad.

Nema lucidnih, dosadnih, pokvarenih.

I sviće potpuno novi dan, drugačiji od svih.